Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
послуги
органи управління
наші філії
контактна інформація
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


Виконавчий орган фінансової установи

Спостережна рада

Голова СР:  Лесик Тетяна Анатоліїна

Заступник голови СР:

 Стахова Руслана Володимирівна

Секретар СР:  Клішина Олександра Андріївна

Член СР Могилко Олександр Анатолійович

Член СР Осипцов Олег Володимирович

Правління

Голова правління:

 Клішин Андрій Вікторович

Заступник голови правління:

 Бєлов Олександр Володимирович

Головний бухгалтер: Гулик Інна Геннадіївна

Ревізійна комісія

Голова РК: Бєркова Розаліна Цветанівна

Заступник голови РК:

 Нарожний Олександр Вадимович

Секретар РК: Аксьонова Юлія Анатоліївна

Кредитний комітет

Голова КК: Бєлов Олександр Володимирович

Члени КК:

Клішин Андрій Вікторович

Захарченко Олександр Володимирович

Служба внутрішнього аудиту

Клішина Марина Валентинівна 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України